Souhlas se sloučením mých osobních údajů, s komplexním poradenstvím a službami online (účet Fielmann).

Poskytnete-li svůj souhlas, budou Vaše níže uvedené osobní údaje předány společností Fielmann s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, poskytovateli účtu Fielmann, a tedy správci údajů, společnosti Fielmann Group AG, se sídlem Weidestrasse 118a, 22083 Hamburg, Spolková republika Německo, kde budou sloučeny, centralizovány a uloženy. Děje se tak proto, aby tyto osobní údaje byly k dispozici všem pobočkám Fielmann, společnosti Fielmann AG & Co. Service KG a společnostem Fielmann v příslušných zemích (společně dále také pouze "společnost Fielmann" nebo "my"). 

Vaše osobní údaje uvedené v článku 1 hodláme zpracovávat k účelům specifikovaným v článku 2.

1. Vaše osobní údaje

Zpracováváme následující osobní údaje: 

  • Kontaktní údaje: oslovení, příp. titul, jméno, adresa, datum narození, komunikační jazyk, e-mailová adresa a telefonní číslo. 

  • Údaje o zákaznících: číslo zákazníka, pohlaví, ID uživatele, historie objednávek, údaje o zakoupených produktech a využitých službách, jakož i o navštívených pobočkách, údaje o platbách a bonitě, údaje o sjednaných schůzkách, informace o fotografiích/snímcích a naměřených hodnotách (např. z virtuální zkušebny nebo online nákupu), údaje o používání a preferencích online služeb, informace o analýze a sledování, jakož i geodata z Vašeho koncového zařízení (poloha). Další informace, zejména ohledně používání, naleznete v souvislosti s příslušnou službou v Informacích o zpracování osobních údajů, které se váží k příslušné službě.    

  • Údaje zvláštní kategorie (zdravotní údaje): informace o zrakové ostrosti nebo korekčních hodnotách (dioptriích) zjištěné během optické/optometrické konzultace nebo shromážděné v rámci Vaší objednávky, zdravotní informace relevantní pro péči o Váš zrak, které jste poskytli v rámci sestavení anamnézy a údaje shromážděné pro účely optimalizace (centrovací informace), v případě fittingu kontaktních čoček také průměr rohovky a zornice a poloměry zakřivení povrchu rohovky (topometrie), oftalmologické posouzení předního segmentu oka a informace o snášenlivosti kontaktních čoček nošených na zkoušku; pokud jste zákazníkem našeho audiologického oddělení, naměřené hodnoty a informace o Vašich sluchových schopnostech a individuálních sluchových potřebách.

2. Účely zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely: 

  • Komplexní poradenství poskytované na vybrané pobočce v jakékoli zemi nebo online: Údaje uvedené v článku 1 shromažďujeme z poboček, které navštívíte, z jednotlivých národních společností a z online služeb, které využíváte, a předáváme je všem pobočkám společnosti Fielmann tak, abychom mohli poskytovat komplexní péči o zákazníky a poradenství na základě všech dostupných informací, které lze poskytnout online a na kterékoli pobočce společnosti Fielmann v jakékoli zemi dle Vašeho výběru. 

  • Zpracování Vašich zrakových údajů (zdravotních údajů) za účelem poskytnutí brýlí nebo kontaktních čoček ve Vámi zvolené pobočce nebo online. 

  • Přístup k Vašim osobním údajům a jejich správa: Můžete si prohlížet svůj nepřetržitě aktualizovaný digitální pas brýlí a/nebo kontaktních čoček online, přistupovat k objednávkám, zakázkám a fakturám online, měnit Vámi uložené údaje a spravovat své preference a nastavení zasílání zpráv. 

  • Sjednávání schůzek: Schůzky si můžete sjednat přímo s našimi pobočkami společnosti Fielmann. 

  • Výběr preferovaného platebního prostředku: Na základě Vámi preferovaného a naposledy použitého platebního prostředku Vám budou tyto prostředky přímo nabídnuty k výběru pro další nákupy, ať již online nebo na pobočce, jsou-li k dispozici. Platební údaje a údaje o bonitě jsou rovněž vyměňovány mezi výše uvedenými společnostmi Fielmann za účelem předcházení podvodům a ověření bonity. 

  • Analýza využívání služeb zákazníky a spokojenosti zákazníků: Na základě analýz dat o využívání našich služeb a průzkumu trhu a veřejného mínění se snažíme neustále zlepšovat naše služby. Prováděním těchto analýz pověřujeme výhradně renomované poskytovatele služeb, jako jsou společnosti specializující se na průzkumy trhu nebo poradenské společnosti.