Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

(Stav: 13.03.2024)

1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) jsou základem pro nabídky, služby a dodávky společnosti Fielmann s.r.o. (dále také „my“, „nás“) na našich webových stránkách a v online shopu www.fielmann.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „internetový obchod“). Platí vždy aktuální verze daných všeobecných obchodních podmínek. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s VOP.

2. Prodávající a smluvní partner

Prodávajícím a vaším smluvním partnerem je 

Fielmann s.r.o.
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika
IČO: 09862986 
DIČ: CZ09862986

Zákaznický servis
Tel.: 00800 284 366 78 (bezplatná linka)
E-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz

Zápis v obchodním rejstříku a identifikační čísla:
Společnost Fielmann s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343704

IČO: 09862986 
DIČ: CZ09862986

3. Uzavření smlouvy

Prezentace zboží nepředstavuje závazný návrh na uzavření kupní smlouvy s námi (dále jen “kupní smlouva”). Jedná se o informativní prezentaci zboží v internetovém obchodě. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”), se nepoužije.

Před odesláním vaší objednávky obdržíte přehled všech zákonem požadovaných a důležitých informací a v případě potřeby v ní můžete provést změny. 

Odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka k provedení objednávky (např. „Závazně objednat a zaplatit“) nám navrhujete uzavření kupní smlouvy. Obdržení dané objednávky vám neprodleně potvrdíme e-mailem. V potvrzení o obdržení objednávky jsou znovu uvedeny detaily vaší objednávky. Toto neznamená přijetí vašeho návrhu, ale slouží výhradně pro vaší informaci. Smlouva o koupi vzniká tím, že zboží odešleme nebo potvrdíme jeho odeslání dalším e-mailem. Toto přijetí může být provedeno pouze do 14 dnů od obdržení objednávky. 

Přijímáme pouze objednávky dle běžných obchodních zvyklostí od soukromých, plnoletých koncových spotřebitelů. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od nás, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Po uzavření smlouvy ukládáme údaje týkající se vaší objednávky v souladu s ochranou osobních údajů (více o tom naleznete v bodu 9 těchto VOP). Pokud byste dané údaje potřebovali, rádi vám je zašleme. 

Ustanovení VOP jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění VOP můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Nabízíme vám možnost zaregistrovat se a vytvořit si zákaznický účet. Vaše jméno, adresa, údaje o objednávce a další uložené informace, jakož i přístupové údaje budou po vaší registraci trvale uloženy a zpřístupněny pro budoucí objednávky.