Informace k ochraně a zpracování osobních údajů

Společnost Fielmann bere ochranu vašich osobních údajů vážně a dodržuje zákonná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., upravujícího zpracování osobních údajů, jakožto předpisů, které zpracování osobních údajů na území České republiky upravují. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách a při využívání našich online služeb v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

1. Co jsou to vlastně osobní údaje?

Osobní údaje ve smyslu GDPR (čl. 4 odst. 1 č. 1 GDPR) jsou všechny údaje, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. To zahrnuje například vaše jméno nebo vaši e-mailovou adresu, ale také IP adresu, se kterou využíváte naše služby. Pokud poskytujete v rámci využívání našich služeb informace o počtu svých dioptrií nebo jiné lékařské informace, které jsou nezbytné k poskytování korekčních vizuálních pomůcek, jako jsou kontaktní čočky, jedná se o zdravotní údaje ve smyslu čl. 4 č. 15 GDPR, které jsou jakožto osobní údaje zvláště pečlivě chráněny.

2. Odpovědná osoba

Osobou odpovědnou za zpracování (správcem osobních údajů) je

Fielmann s.r.o.
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha

Tel. : 00800 284 366 78
E-Mail: ochranaudaju@fielmann.cz

Společnost Fielmann s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343704

Zákaznický servis
Tel.: 00800 284 366 78 (bezplatná linka)
E-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz

3. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Naši pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na ochranaudaju@fielmann.cz nebo poštou na výše uvedené adrese s dodatkem pověřenec pro ochranu osobních údajů.