• můj účet
  • Brýle
  • Sluneční brýle
  • Kontaktní čočky
  • Služby
  • O nás
  Najděte pobočku a zarezervujte si
  schůzku

  Informace k ochraně a zpracování osobních údajů

  Společnost Fielmann bere ochranu vašich osobních údajů vážně a dodržuje zákonná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., upravujícího zpracování osobních údajů, jakožto předpisů, které zpracování osobních údajů na území České republiky upravují. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách a při využívání našich online služeb v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


  1. Co jsou to vlastně osobní údaje?

  Osobní údaje ve smyslu GDPR (čl. 4 odst. 1 č. 1 GDPR) jsou všechny údaje, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. To zahrnuje například vaše jméno nebo vaši e-mailovou adresu, ale také IP adresu, se kterou využíváte naše služby. Pokud poskytujete v rámci využívání našich služeb informace o počtu svých dioptrií nebo jiné lékařské informace, které jsou nezbytné k poskytování korekčních vizuálních pomůcek, jako jsou kontaktní čočky, jedná se o zdravotní údaje ve smyslu čl. 4 č. 15 GDPR, které jsou jakožto osobní údaje zvláště pečlivě chráněny.


  2. Odpovědná osoba

  Osobou odpovědnou za zpracování (správcem osobních údajů) je

  Fielmann s.r.o.
  Rohanské nábřeží 671/15
  186 00 Praha

  Tel. : 00800 284 366 78
  E-Mail: ochranaudaju@fielmann.cz

  Společnost Fielmann s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343704

  Zákaznický servis
  Tel.: 00800 284 366 78 (bezplatná linka)
  E-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz


  3. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

  Naši pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na ochranaudaju@fielmann.cz nebo poštou na výše uvedené adrese s dodatkem pověřenec pro ochranu osobních údajů.


  4. Zpracování vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a využívání online služeb

  a. Záznam aktivace

  Pokud navštívíte náš web, některá data se automaticky zaznamenávají a ukládají na naše servery pro účely správy systému, pro statistické vyhodnocování a pro zajištění dostupnosti, avšak zejména na ochranu naší IT infrastruktury před útoky. Pokud se zde jedná o osobní údaje ve smyslu čl. 4 č. 1 GDPR, jsou tyto údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Přitom se jedná o tato data:

  • IP adresa
  • aktivovaná stránka/název vyvolaného souboru
  • datum a čas aktivace
  • přenesené množství dat
  • hlášení, zda byly přístup/aktivace úspěšné
  • odkazující stránka, pokud k přístupu/aktivaci došlo prostřednictvím externího odkazu, a hledaný výraz, pokud k přístupu/aktivaci došlo prostřednictvím externího vyhledávače
  • software prohlížeče použitý při aktivaci stránek (jazyk, verze a konfigurace)
  • údaje o operačním systému vašeho koncového zařízení a jeho rozhraní

  Výše uvedená zaprotokolovaná data jsou ve výchozím nastavení uložena na našich serverech po dobu 7 dnů a poté jsou odstraněna, pokud společnost Fielmann není ze zákona povinna je uchovávat po delší dobu. V těchto případech vychází dlouhodobější uložení z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

  b. Používání cookies a preference

  Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které zaznamenávají určitá nastavení a data pro výměnu informací s našimi systémy nebo systémy našich poskytovatelů služeb prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Lze používat různé typy souborů cookies: takzvané dočasné cookies ID relace, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé cookies, které se na vašem datovém nosiči ukládají po delší dobu. Tyto cookies pocházejí od společnosti Fielmann nebo jiných poskytovatelů, viz dále. Dále vás také informujeme o podobných technologiích.

  Detailní informace o cookies, které využíváme, získáte v níže uvedeném seznamu.

  Máte kdykoli možnost odvolat svůj souhlas (byl-li v této souvislosti vámi udělen) a/nebo deaktivovat soubory cookies, používané na základě našich oprávněných zájmů, a vznést námitku proti zpracování vašich údajů („opt-out“).

  Pomocí níže uvedeného tlačítka můžete změnit svá nastavení používání souborů cookies a bez problémů odvolat svůj souhlas s účinkem do budoucna:

  V nastavení prohlížeče můžete rovněž odstranit soubory cookies, které zde již byly uloženy, a také deaktivovat budoucí ukládání souborů cookies. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud deaktivujete soubory cookies, nebudete moci případně využívat všechny funkce webových stránek.

  Bližší informace o fungování souborů cookies a možnosti nastavení jejich používání, zejména v případě sledování (např. pro účely online marketingu), naleznete také na webových stránkách https://optout.aboutads.info nebo https://www.youronlinechoices.com/.

  c. Webové nástroje využívající cookies nebo jiné podobné technologie

  Naše webové stránky využívají mimo jiné také níže uvedené nástroje, které operují se soubory cookies. Dochází-li při využití těchto nástrojů ke zpracování vašich osobních údajů, děje se tak na následujících právních základech:

  - váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR), pokud vás o něj požádáme a vy se rozhodnete jej udělit,

  - v ostatních případech a pokud není uvedeno jinak, na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR), kterým je v tomto případě především zajištění správného chodu webové stránky a jejích funkcionalit.

  Fonts.com

  Naše webové stránky využívají „fonts.com“, službu typů písma společnosti Monotype GmbH Spichernstraße 2, 10777 Berlin („fonts.com“). Při každém přístupu na tento web se soubory načtou ze serveru „fonts.com“, aby se texty zobrazily určitým konkrétním písmem, z důvodu optimalizovaného a uživatelsky příjemného zobrazení webových stránek. Vaše IP adresa může být za tímto účelem přenesena na některý ze serverů „fonts.com“ a uložena v obvyklém weblogu. Další zpracování těchto informací je zajišťováno na webu „fonts.com“, odpovídající podmínky a možnosti nastavení naleznete v Pokynech k ochraně dat od „fonts.com“.

  Sentry

  Abychom vám umožnili bezchybně používat naše stránky a aplikace, využíváme služby Sentry společnosti Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, Kalifornie 94107. Monitorováním v reálném čase se detekují chyby na stránkách nebo v aplikaci a tyto chyby je možné okamžitě odstranit. Takto zaručujeme technologickou stabilitu našich služeb.

  Údaje shromažďované pro tento účel, jako jsou údaje o zařízení, chyby a časy chyb, jsou shromažďovány nezávisle na vašich dalších osobních údajích, pak jsou přímo anonymizovány a po vyhodnocení chyb odstraněny.

  Další informace týkající se této problematiky naleznete v pokynech k ochraně dat služby Sentry: https://sentry.io/privacy/.

  Google Analytics

  Využíváme službu Google Analytics, což je služba analýz webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

  Z našeho pověření zpracovává Google údaje o používání a informace o zařízení za účelem vyhodnocení používání webových stránek a sestavení reportů o aktivitě na webových stránkách. Zde se využívají cookies a podobné technologie. Získané statistiky můžeme používat ke zlepšení naší nabídky a zvýšení její atraktivity pro vás jako uživatele. Tento web také používá Google Analytics k analýze návštěv webu nezávisle na jednotlivých zařízeních, která se provádí pomocí ID uživatele.

  Pokud máte uživatelský účet Google, můžete také v místních nastaveních deaktivovat analýzy vašeho využívání u různých zařízení v nastavení v části „Moje data“, „Osobní údaje“.

  Upozorňujeme na skutečnost, že na těchto webových stránkách jsou Google Analytics rozšířeny o kód „_anonymizeIp();“, aby byl zajištěn zkrácený záznam IP adres. Tak je zabráněno identifikaci osob pomocí IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a zde bude krácena. Pro případy, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, existují vhodné záruky dle čl. 46 GDPR. Při používání Google Analytics se shromažďují další údaje o užívání, které v jednotlivých případech mohou umožnit vaši identifikaci, například spojení s existujícím účtem Google.

  Pokyny k ochraně údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy

  Google Ads, Google Search Ads, remarketing

  Používáme online marketingový nástroj Google Ads, jakož i služby Search Ads 360, Remarketing a Google Ad Manager společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) za účelem umístění a optimální kontroly reklam a dalších nabídek v reklamní síti Google prostřednictvím webových stránek.

  Google Ads používá soubory cookies k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro daného uživatele, dále zprávy ke zlepšování průběhu reklamní kampaně a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy opakovaně.

  Google Ads může navíc pomocí ID souborů cookies zaznamenávat tzv. konverze, které souvisejí s žádostmi o reklamy. To je například případ, kdy se uživateli zobrazí reklama Google Ads a přímo nebo později tam se stejným prohlížečem na webu inzerenta proběhne nákup.

  Search Ads 360 zpracovává uživatelská data ze služby Google Analytics, aby zobrazoval relevantní reklamy v reálném čase, a aby zobrazoval reklamy na základě vašich předpokládaných zájmů.

  Funkce remarketingu společnosti Google se používá k rozpoznání uživatelů při jejich návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách pak mohou být uživateli zobrazeny reklamy související s obsahem, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu společnosti Google.

  Díky použitým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé připojení k serveru Google. Pokud jste zaregistrováni k nějaké službě společnosti Google, může Google přiřadit danou návštěvu k vašemu účtu.

  Další informace týkající se Google Ads a výše uvedených služeb naleznete na https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de a informace o ochraně údajů u společnosti Google naleznete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Facebook Ads, Pixel a Custom Audience

  Používáme online marketingové služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

  Zde se využívají Facebook Ads, Facebook Pixel, jakož i Website Custom Audience včetně Retargetings. Přes Facebook-Pixel se při aktivaci našich webových stránek načtou do vašeho prohlížeče Facebook Cookies. Prostřednictvím funkce Facebook-Pixel je Facebook schopen rozpoznat návštěvníky našich webových stránek příp. jako uživatele sítě Facebook a přiřadit je do určité zájmové skupiny (zájmy o určité produkty a služby navštívených webových stránek).
   
  Přes cookies se zakládají tzv. uživatelské profily, pomocí kterých se ukládají relevantní údaje o uživatelích. Tyto údaje mohou zahrnovat např. prohlížený obsah, navštívené webové stránky, použité online sítě, ale také komunikační partnery a technické informace (informace o zařízení, metadata), jako jsou použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a dále také informace o dobách používání. Pokud uživatel souhlasil se zaznamenáváním údajů o své poloze, mohou se zpracovávat i tyto údaje. Sledování užívání probíhá také u dalších používaných zařízení.

  Tak se naše reklamní nabídky (tzv. „Facebook-Ads“) zobrazují v rámci služby Facebook pouze těm uživatelům, kteří projevili potenciální zájem o naši online nabídku. 

  Při vašem užívání sociální sítě Facebook se mohou tyto údaje přiřadit k vašemu uživatelskému profilu, který zde máte. V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěchu našich reklamních kampaní a můžeme publikovat reklamní kampaně a reklamní sdělení příslušným zájmovým skupinám (Custom Audience).

  Pomocí služby Facebook-Pixel můžeme také analyzovat úspěch našich marketingových opatření. 

  Tyto soubory cookies se později mohou načíst také na jiných webových stránkách, které používají stejný online marketingový proces, za účelem zobrazení obsahu je analyzovat a případně doplnit o další údaje.

  Více informací o ochraně údajů u společnosti Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy. Nastavení cílené reklamy můžete změnit zde: https://facebook.com/ads/settings.

  Shopify

  Informace týkající se cookies společnosti Shopify, služby společnosti Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. podlaží, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko, naleznete na https://www.shopify.com/legal/cookies („Merchant storefronts“).

  Kromě cookies, které jsou nezbytné k poskytování služeb v rámci online obchodu (viz část 6), využíváme cookies u tohoto nástroje rovněž k analýze využívání našeho online obchodu a k optimalizaci našich nabídek a online obchodu. Zde Shopify také zpracovává údaje o používání vyhledávací funkce, zobrazení stránek a využívání dalších funkcí.

  Získané údaje jsou pseudonymizovány. Proto již není možné bez dalších kroků přiřadit data aktivovanému uživateli. Údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji daného uživatele.

  AWIN (affiliate)

  Vyžíváme affiliate síť AWIN AG, Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín („AWIN“).
  Přitom poskytujeme prostřednictvím této sítě odkazy k našim nabídkám na webových stránkách třetích osob. Pokud uživatel daný odkaz použije, zajímá se o výrobek a poté si ho u nás zakoupí, lze tuto činnost přiřadit k odkazu a stránce třetí osoby. 

  To se děje, aby bylo této třetí osobě možno uhradit příslušnou provizi za zveřejnění odkazu a doporučení. Pro sledování sítě affiliate se zpracovávají IP adresa, uživatelské ID, odkazující URL (výchozí stránka), kategorie zákazníků a údaje o používání (produkty, zájmy, časy přístupu) uživatelů. K tomu používá AWIN cookies a podobné technologie (tzv. reklamní tagy a fingerprinting). 

  Při společném zpracování dat s AWIN (společná odpovědnost ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR a čl. 26 odst. 1 GDPR) jsou právním podkladem oprávněné zájmy v rámci zajištění provize s AWIN a třetími osobami dle čl. 6 odst. 1 věta 1. písm. f GDPR. E-mailová adresa AWIN pro otázky a další záležitosti z oblasti ochrany údajů je Global-privacy@awin.com.
  Další informace týkající se ochrany dat u AWIN naleznete na: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_endverbraucher-bzw-nutzer 

  Makaira / Matomo

  Využíváme analytický nástroj společnosti Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 69115 Heidelberg („Makaira“). Makaira umožňuje analyzovat užívání webových stránek jejich uživateli pomocí otevřeného softwaru Matomo (https://matomo.org). V tomto případě se zpracovávají různá data o používání, jako jsou např. přístupy na stránky, délka pobytu, druh zařízení, operační systém (např. PC s operačním systémem Windows) a přístup uživatele (např. prostřednictvím placených reklam nebo neplacených výsledků vyhledávání) nebo obsah aktuálního nákupního košíku. Makaira shrne tato data do pseudonymizovaného profilu, který je přiřazen ke koncovému zařízení uživatele. Na základě zjištěných dat vypracuje Makaira prognózu svých preferencí. Poté vám budou produkty v online obchodě prezentovány v určitém pořadí nebo vám budou představovány vhodné návrhy týkající se jednotlivých produktů.

  Klaviyo a Exponea

  Analytické služby společnosti Klaviyo, což je služba společnosti Klaviyo Inc., 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (Klaviyo) a společnosti Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin popř. Exponea s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava („Exponea“) využíváme k analýze uživatelského chování na našem internetovém obchodě. Zde se používají soubory cookies, pomocí kterých se zaznamenávají různá uživatelská data, jako jsou vaše IP adresa, údaje o zařízení a interakce s naším online obchodem (údaje o užívání). Tento postup se provádí za účelem analýzy individuálního používání online obchodu a pro případné spojení s uživatelským účtem, který máte k dispozici. Ten existuje v případě, pokud jste již u nás zadali nějakou objednávku, pokud máte zákaznický účet a/nebo pokud jste si objednali náš informační newsletter.

  Další informace týkající se ochrany údajů u společnosti Klaviyo naleznete na https://www.klaviyo.com/privacy a u společnosti Exponea na https://exponea.com/de/privacy-policy.

  d. Zapojení dalších služeb a obsahy třetích osob

  Na některé stránky této online nabídky se přidávají další obsahy. Využívání online nabídek třetích osob vždy předpokládá, že poskytovatelé těchto obsahů vidí IP adresu uživatelů. Bez IP adresy není možné zasílat dané obsahy na prohlížeč příslušného uživatele. Pro zobrazení těchto obsahů je IP adresa nezbytná. Snažíme se využívat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatel používá IP adresu pouze k zpřístupnění daných obsahů. Nemáme však žádný vliv na to, zda třetí strana ukládá danou IP adresu například pro statistické účely. Pokud se o podobném chování dozvíme, uživatele o něm informujeme.

  Google Maps (mapová služba)

  Na našich webových stránkách využíváme služby Google Maps. Tak vám můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožníme vám pohodlné využívání funkce vyhledávání v mapách. Při návštěvě webových stránek obdrží Google informace o tom, že jste si aktivovali příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho se předávají i údaje uvedené v odstavci 4.a. tohoto prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který se přihlašujete, nebo zde žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ve službě Google, tak se vaše data přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu u Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k oprávněné tvorbě svých webových stránek. Takovéto vyhodnocování probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování oprávněné reklamy a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našem webu. Právním základem je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR, naše oprávněné zájmy spočívají v optimálním zajištění přístupu k mapám a funkcí map.

  Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, avšak pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Google naleznete spolu s dalšími informacemi o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Vimeo (připojení videa)

  V naší online nabídce máme také videa z platformy Vimeo, kterou provozuje společnost Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

  Tímto způsobem se mohou poskytovateli předávat údaje o uživatelích a komunikaci, údaje o zařízeních, jakož i údaje týkající se obsahu. Právním základem je i zde čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v uživatelsky přívětivé integraci videí a jejich optimální prezentaci.

  Další informace týkající se ochrany údajů u společnosti Vimeo naleznete na: https://vimeo.com/privacy. Vimeo smí využívat Google Analytics pro vlastní účely. Se zpracováním můžete vyjádřit nesouhlas tak, že budete postupovat způsobem, který je popsán výše u Google Analytics.

  Další doporučení (funkce "doporuč známému")

  Umožňujeme vám následné doporučení našich služeb a produktů vytvořením individuálního odkazu (funkce "doporuč známému"), který můžete předat např. vašim přátelům.

  Tento odkaz se slevovým kódem je vytvořen speciálně pro vás a je vám přidělen. Pokud daný odkaz využije vámi vybraný uživatel při nákupu v našem e-shopu, obdržíte vy a / nebo příjemnce odkazu, výhody popsané na příslušné stránce s odkazem, jako jsou např. slevové poukazy, které vám zašleme e-mailem.

  E-mailové adresy, jména, osobní odkazy a informace týkající se nákupu, včetně informací týkajících se vyhledávání, zpracováváme výhradně k měření úspěšnosti doporučení a k zajištění výše uvedených výhod.

  Právním základem pro zpracování dat za účelem aktivace funkce doporuč známému a poskytování zmíněných výhod je čl. 6 odst. 1 věta 1 b GDPR. E-mailovou adresu a IP adresy příjemce používáme také k tomu, abychom zabránili opakovanému poskytování daných výhod. Právním základem je náš oprávněný zájem zabránit zneužití slevových kódů.

  Tento odkaz smíte sdílet pouze s vašimi známými, kteří s podobným zasíláním zpráv vyjádřili výslovný souhlas. Pokud příjemce daný odkaz nevyužije, tak žádné osobní údaje, ve spojení s funkcí doporuč známému, nezpracováváme.

  K zajištění funkce doporuč známému využíváme služeb společnosti YotPo Ltd., Tagwright House, 35-41, Westland Place, Londýn N1 7LP, VB.

  Další informace k YotPo naleznete na https://www.yotpo.com/privacy-policy/.


  5. Navázání kontaktu, kontaktní formulář

  Dále se osobní údaje zpracovávají v případě, pokud nás kontaktujete. Tyto údaje, které od vás dostaneme, jako jsou vaše jméno a e-mailová adresa, stejně jako obsah v rámci navázání kontaktu, budou předány odpovědné kontaktní osobě ve společnosti Fielmann, která vaše údaje použije pouze ke zpracování vašeho požadavku. To může být například náš zákaznický servis, pokud máte nějaká přání ohledně našich produktů nebo vaší objednávky.

  Zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti probíhá v rámci plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo s prováděním předsmluvních opatření na vyžádání nebo celkově ke zpracování vaší poptávky (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR).

  Žádné jiné zpracování neprobíhá, pokud není stanoveno jinak a pokud toto není v rozporu se lhůtami uložení údajů. Vaše údaje budou uloženy do okamžiku, dokud nebude dosaženo příslušného účelu zpracování.


  6. Objednávky online

  Po spuštění procesu objednání v našem online obchodu zpracováváme údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, informace o produktu a objednávce, jakož i fakturační a platební údaje.

  Informace uložené na účtu Fielmann používáme k předvolbě fakturační a dodací adresy za předpokladu, že jste zaregistrováni a přihlášeni.

  Tyto údaje používáme pro smluvní plnění objednávky, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud jsou vyžadovány zdravotní údaje ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, je právním základem čl. 9 odst. 2 písm. h GDPR.

  Nákupní košík se ukládá po dobu 30 dní. Údaje pro smluvní zpracování zakázky jsou uchovávány v rámci obecných promlčecích lhůt na dobu až 3 let, pokud jsou nezbytné pro splnění obchodních, daňových nebo jiných zákonných povinností společnosti Fielmann na dobu až 10 let.

  K provozování našeho online obchodu na webových stránkách společnosti Fielmann používáme Shopify, službu společnosti Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. podlaží, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko („Shopify“). Shopify představuje platformu elektronického obchodu, prostřednictvím které nabízíme k prodeji naše zboží v tomto online obchodě. Údaje, které poskytnete během procesu objednávání, je možné v rámci služeb Shopify předat také přidruženým společnostem, včetně společností ve třetích zemích, zde se jedná o Kanadu a USA. K tomu však dochází pouze v souladu s čl. 44 GDPR, nebo pokud existují vhodné záruky, v souladu s čl. 46 GDPR. V Kanadě je toto zaručeno rozhodnutím o přiměřenosti Komise EU, v souladu s čl. 45 odst. 1 GDPR.

  Další informace týkající se této problematiky naleznete v pokynech k ochraně dat společnosti Shopify na https://www.shopify.com/legal/privacy.


  7. Poskytovatelé platebních služeb

  a. Paypal

  Nabízíme vám možnost, využívat jako způsob plateb PayPal. Platby se realizují prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které představují virtuální soukromé nebo obchodní účty. PayPal také nabízí možnost realizace virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je veden pomocí e-mailové adresy. PayPal umožňuje realizovat platby online třetím osobám a také rovněž platby přijímat. PayPal dále přebírá funkci ručitele a nabízí služby ochrany kupujících. V Evropě provozuje služby PayPal společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko.

  Pokud si při objednávání v našem online obchodě zvolíte tuto platební variantu, budou dané údaje předány také do společnosti PayPal.

  U osobních údajů předávaných do společnosti PayPal se zpravidla jedná o křestní jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo nebo další údaje, které jsou k vyřízení platby nezbytné. K realizaci kupní smlouvy jsou třeba i osobní údaje, které existují ve spojení s danou objednávkou.

  Předávání dat slouží k realizaci platby i jako prevence před podvody. Předávání dat probíhá za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pokud jsou předávány i osobní údaje, na základě našich oprávněných zájmů z důvodu bezpečného zpracování plateb a prevence podvodů, v souladu s čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.

  Osobní údaje předávané mezi společností PayPal a námi mohou být společností PayPal předávány za určitých okolností také agenturám poskytujícím obchodní informace. Předávání těchto informací má za účel prověření identity a bonity. Osobou odpovědnou je v těchto případech PayPal.

  PayPal může případně předávat osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovány v dané objednávce.

  Platná ustanovení k ochraně údajů od společnosti PayPal naleznete na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


  b. Wallee a další poskytovatelé služeb v oblasti plateb

  Pokud se v rámci procesu objednání rozhodnete platit kreditní kartou (VISA nebo Mastercard), budou vaše kontaktní údaje v rámci provedené objednávky zaslány poskytovateli platebních služeb společnosti Wallee, provozované společností customweb GmbH, General-Guisan-Strasse 47, CH-8400, Winterthur (Švýcarsko) a případně dalším poskytovatelům platebních služeb.

  Ti umožňují bezhotovostní platby za produkty a služby na internetu. Předávané osobní údaje, které jsou nezbytné pro platbu, jsou zejména vaše jméno, adresa, IP adresa, údaje o objednávce, údaje o platbě, dále zejména údaje o kreditní kartě, částka platby a podobné údaje.

  Toto předání údajů je nezbytné ke zpracování vaší objednávky platební metodou, kterou jste si vybrali, čl. 6 odst. 1, věta 1 písm. b GDPR, zejména k potvrzení vaší totožnosti, ke správě vaší platby a ke kontrole vaší bonity. Za určitých okolností jsou informace předávány úvěrovým agenturám za účelem provedení kontroly identity a bonity, s ohledem na vámi zadanou objednávku. Právním základem je čl. 6 odst.1 věta 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem zde spočívá v kontrole a zajištění bonity při platbě kreditní kartou. Při přenosu údajů do Švýcarska je ochrana údajů zaručena existencí rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU.


  8. Zákaznický účet

  Nabízíme vám možnost registrace a založení si zákaznického účtu. Vaše jméno, adresa, údaje o objednávce a další ukládané informace, jakož i přístupové údaje budou v tomto případě trvale uloženy a po vašem přihlášení budou k dispozici pro budoucí objednávky.

  Právním základem poskytnutí informací je čl. 6 odst.1 věta 1 písm. a GDPR. Pokud jsou v údajích objednávky uvedeny zdravotní údaje, je právním základem váš souhlas dle čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR. Založení zákaznického účtu je dobrovolné a pro objednávky v internetovém obchodě není nezbytné.

  Zákaznický účet můžete kdykoli smazat a současně tak uplatnit své odvolání, které můžete uplatnit kdykoli a s účinností do budoucna.


  9. Sjednání schůzek

  Prostřednictvím našich webových stránek nabízíme registrovaným uživatelům účtu Fielmann a neregistrovaným uživatelům možnost, sjednávat si schůzky v našich pobočkách. Přitom zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje, jako je vaše jméno, vaše kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a vámi požadovaný termín. Tato služba je poskytována společností TerminApp GmbH, Mnichov v rámci zpracování dané zakázky. Zasílané osobní údaje jsou zde zpracovávány pro společnost Fielmann jako zadavatele výhradně pro účely online sjednávání schůzek. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro sjednání schůzky je článek 6 odstavec 1 věta 1 písmeno b GDPR.


  10. Přímá reklama a ankety týkající se spokojenosti zákazníků

  a. Informace a reklamní sdělení týkající se podobného zboží a služeb (přímá reklama)

  Osobní údaje, které nám poskytnete při nákupu nebo při využívání našich služeb, využíváme také k zasílání zajímavých a reklamních informací poštou nebo e-mailem.

  Patří sem vaše jméno, vaše poštovní adresa (je-li uvedena a v souladu s následujícími ustanoveními), vaše e-mailová adresa a také informace o kategoriích produktů, které jste zakoupili, nebo služeb, které jste využili.

  Bez vašeho výslovného souhlasu vám budeme zasílat e-maily s reklamním obsahem pouze ohledně produktů a služeb, které jsou podobné těm, které jste již od nás zakoupili nebo využili a pokud jste proti tomuto postupu nevznesli námitky.

  Právním základem pro využití osobních údajů pro výše uvedené informační a reklamní účely je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v informování našich zákazníků o zajímavých novinkách a v propagaci našich nabídek a služeb. Pokud vás požádáme o souhlas, je právním základem čl. 6 odst.1 písm. a GDPR.

  Toto využívání můžete kdykoli zrušit a také odvolat váš souhlas. Kontaktujte prosím zákaznický servis, například e-mailem na adrese zakaznickyservis@fielmann.cz nebo klikněte na odkaz pro odhlášení na konci zprávy v doručených e-mailech.

  Upozorňujeme na skutečnost, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály i nadále dočasně zasílány i po obdržení vašeho zrušení/odvolání zasílání. Je to způsobeno technickými podmínkami v rámci doby nutné k realizaci a neznamená to, že bychom vaše odvolání neakceptovali.

  b. Newsletter (zpravodaj)

  Rádi bychom také vytvořili možnost vaší registrace k odběru našeho e-mailového newsletteru. Tyto newslettery obsahují informace pro zájemce o naše produkty a služby a další zajímavé reklamní informace.

  Pokud se chcete k odběru newsletteru přihlásit, stačí uvedení vaší e-mailové adresy.

  Přihlášení zájemců probíhá formou tzv. dvoukrokového přihlášení k odběru. Po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete vyzváni k potvrzení vašeho přihlášení. Tento postup slouží k prověření uvedené e-mailové adresy.

  Společnost Fielmann zaznamenává přihlášení se k odběru newsletteru, aby mohla danou službu zajišťovat a rovněž zajistit dodržování zákonných ustanovení. Sem patří uložení času přihlášení a potvrzení.

  K zasílání newsletteru využíváme služeb dalších poskytovatelů (zpracovatelů objednávek). Sem patří společnost Klaviyo Inc. („Klaviyo“), 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA, Mailjet SAS (Global HQ) poštovní adresa a adresa kanceláře Paříž: 13-13 bis, rue de l’Aubrac, 75012 Paříž, Francie a Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63, 80335 Mnichov a společnost Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin popř. Exponea s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava („Exponea“).

  Přitom probíhá analýza zasílání newsletteru v našem pověření. Newslettery zde obsahují takzvaný »Web-Beacon«, tzn. pixelový soubor, který se aktivuje při otevření newsletteru. V rámci tohoto načtení se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému, vaší IP adrese a okamžiku načtení resp. informace o tom, zda byl daný e-mail otevřen a jaké hypertextové odkazy byly použity. Tyto informace (četnost přístupů, doba načítání, využití odkazu) se používají ke zlepšování služeb.

  Poskytovatelé také používají tato data částečně k optimalizaci nebo zdokonalení služeb, například k technickému vylepšování odesílání nebo prezentace zpravodaje nebo k určení, ze kterých zemí příjemci pocházejí. Vaše osobní údaje se přitom třetím osobám nepředávají. Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Zasílání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit a současně s účinností do budoucna kdykoli odvolat svůj souhlas. Pro tyto účely naleznete na konci každého e-mailu odhlašovací odkaz. Odpovídající úroveň ochrany údajů pro přenos údajů do třetích zemí je zaručena v souladu s článkem 44. GDPR nebo zaručena vhodnými zárukami v souladu s čl. 46 GDPR.

  c. Další ankety týkající se spokojenosti zákazníků

  Dále je možné pozvání k účasti na dobrovolných anketách spokojenosti zákazníků.

  Zajištěním těchto průzkumů jsme pověřili renomované instituty pro výzkum trhu a poradenské společnosti. Nabízíme možnost důvěrného provedení průzkumu.

  Po kliknutí na příslušné tlačítko se otevře okénko společnosti, která je daným průzkumem pověřena. Tam naleznete příslušné dotazníky. Vaše údaje a odpovědi shromažďují naši pracovníci a předávají je nám resp. centrálně do společnosti Fielmann AG, Hamburk.

  V případě anonymního průzkumu obdrží Fielmann všechny odpovědi a výsledky výhradně v anonymní podobě. V tomto případě není možné určit, kdo dané informace poskytl.

  V případě osobního průzkumu jsou společně s výsledky zasílány do společnosti Fielmann také uvedené kontaktní údaje. Ty by měly být použity pro účely komunikace se zákazníkem, pokud nám dáte svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm a GDPR. Tento souhlas je dobrovolný a je možné ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

  Pokud vám pošleme po vašem nákupu pozvánku k účasti, může to vycházet z našich reklamních zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Kdykoli také můžete odvolat zasílání pozvánek na průzkumy spokojenosti zákazníků.


  11. Předávání třetím osobám a zpracovatelům objednávek

  Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám nebo zpracovatelům pouze v uvedených případech.

  Údaje mohou být předány poskytovatelům přepravních služeb, bankám a dalším poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, dopravy a plateb a fakturace (článek 8).

  Vaše údaje budou předány centrálně společnosti Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburk, jakož i v rámci skupiny Fielmann, pokud je to nezbytné pro účely zodpovězení vašeho dotazu nebo prověření vašeho přání.

  Všechny společnosti poskytovatelů služeb jsou pečlivě vybírány a jsou smluvně vázány dle naší vysoké úrovně zabezpečení. Společnosti dostávají osobní údaje v rámci tzv. zpracování objednávek, a to v rozsahu nezbytném pro příslušnou objednávku. Použití těchto údajů pověřenou společností pro vlastní účely je smluvně vyloučeno, pokud není uvedeno jinak.

  Platí zde blíže specifikované právní podklady pro dané zpracování. Kromě toho lze osobní údaje předávat na základě GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a případně i dalších příslušných právních předpisů, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR).


  12. Stránky sociálních médií

  Prostřednictvím našich veřejných profilů na sociálních sítích s námi můžete komunikovat a dostávat informace o společnosti Fielmann a o službách společnosti Fielmann. Naše veřejné profily naleznete na

  Instagram: https://www.instagram.com/fielmann/

  Při využívání našich veřejných profilů na Instagramu, společně se společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Irsko (dále jen „Facebook“) zodpovídáme za zpracování vašich osobních údajů. Facebook zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje, aby nám poskytl anonymizované statistiky o používání našich veřejných profilů. Užíváním stránek nabízených na Instagramu jsou aktivovány tzv. tracking cookie. Toto "sledování" se může týkat i uživatelů, kteří nemají na Instagramu vlastní profil, ale kteří danou stránku pouze navštíví. Údaje zpracovávané Facebookem mohou být také přenášeny do zemí mimo Evropskou unii, ve kterých platí odlišné předpisy ochrany údajů.

  Právním základem pro toto zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Našimi oprávněnými zájmy jsou v tomto případě komunikace s vámi a možnost, aby vás společnost Fielmann seznámila se svými nabídkami a službami.

  Máte možnost kontaktovat nás nebo společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Irsko a domáhat se svých práv subjektu údajů v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů. Žádáme vás o pochopení skutečnosti, že konečné smazání obsahu a informací z naší strany je možné pouze v omezeném rozsahu, a proto také Facebook přebírá implementaci vašich práv subjektu údajů a plnění povinností vyplývajících z nařízení o ochraně údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů EU). Všechny informace týkající se ochrany údajů u společnosti Facebook naleznete na: https://de-de.facebook.com/policy.php nebo https://help.instagram.com/519522125107875.


  13. Bezpečné zpracování vašich údajů v EU

  Společnost Fielmann používá technické a organizační prostředky k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem či ztrátou. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

  Vaše údaje budou zpracovávány výhradně v rámci Evropské unie. Pokud k předání do třetí země ve výjimečných případech dojde, je to provedeno pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný k tomu, abychom vám mohli poskytnout příslušné služby a v souladu s přísnými požadavky GDPR, včetně dodržení vhodných záruk (čl. 44, 46. GDPR).


  14. Délka uložení

  Vaše osobní údaje uchováváme maximálně do doby, než bude dosaženo výše uvedených účelů zpracování.


  15. Vaše práva

  Na zpracování vašich osobních údajů se vztahují následující práva:
   

  • Právo na informace podle čl. 15 GDPR, jaké údaje o vás zpracováváme;
    
  • Právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů v souladu s čl. 16 GDPR a/nebo výmaz, včetně „práva být zapomenut“ v souladu s čl. 17 GDPR, zejména pokud neexistují žádné jiné povinnosti týkající se ukládání;
    
  • Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR;
    
  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů v případech stanovených zákonem v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, a zejména právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR) (viz podrobnosti níže);
    
  • Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR.

  Máte také možnost podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

  Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

  Pokud zpracování vašich osobních údajů bude vycházet ze zvážení zájmů, resp. založené na našem oprávněném zájmu můžete proti zpracování vznést námitku (čl. 21 odst. 1 GDPR).

  To platí zejména v případě, že zpracování není nutné k plnění smlouvy s vámi, jak je uvedeno v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Při uplatňování takové námitky vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to dělali dříve. V případě vaší oprávněné námitky prověříme stav dané věci a zpracování údajů buď pozastavíme resp. upravíme nebo vám poskytneme naše přesvědčivé důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování dále pokračovat.

  Bez ohledu na to můžete kdykoli bez udání důvodu vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat (čl. 21 odst. 2 GDPR).

   

   

  Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka