• můj účet
  Najděte pobočku a zarezervujte si
  schůzku

  Impresum.

  Fielmann s.r.o.
  Rohanské nábřeží 671/15
  186 00 Praha 8 Karlín
  Česká republika

  Tel.: 00800 284 366 78 (bezplatná linka)
  Fax: +420 296184 601
  E-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz

  Zastoupení společnosti:

  Zastoupena společně panem Markem Šeferem, jednatelem, a panem Christophem Schlesigerem, jednatelem

  Zápis v obchodním rejstříku a identifikační čísla:

  Společnost Fielmann s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343704

  IČO: 09862986
  DIČ: CZ09862986


  Autorská práva společnosti Fielmann AG.

  Veškerý obsah (včetně textů, obrázků, grafiky, souborů s videi a animacemi, stejně jako design) podléhá ochraně autorskými právy a dalšími zákony na ochranu práv duševního vlastnictví, pokud není uvedeno jinak. Využívání jednotlivých materiálů je možné po domluvě.
  Obraťte se prosím na společnost Fielmann s.r.o. na adrese zakaznickyservis@fielmann.cz.

  Kopírování, předávání, opětovné použití, přenos, ukládání, úprava nebo jiné užívání obsahu pro komerční nebo veřejné účely je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Fielmann s.r.o.

  Některé obrázky, které se používají na těchto webových stránkách, pocházejí od jiných poskytovatelů - níže naleznete Seznam pokynů týkajících se obrazového materiálu.

   


  Informace týkající se urovnání sporů se spotřebiteli

  Komise EU poskytuje na ec.europa.eu/odr platformu týkající se možného urovnávání sporů.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi naší společností a vámi, jakožto spotřebiteli, tj. sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, jste v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Česká republika, web: www.coi.cz. Z této možnosti jsou vyjmuty spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb. Na vyžádání poskytuje prodejce k určeným výrobkům doklad Prohlášení o shodě.

  Vždy se snažíme vyjasnit si názorové rozdíly dohodou. Náš zákaznický servis naleznete na zakaznickyservis@fielmann.cz.

  Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka